Bolt

MFC850-4

แผ่นผนังและหลังคาเหล็ก MFC850-4 สันลอนสูง 4 มม. ความกว้าง 850 มม.ลักษณะเป็นลอนตื้นมีลอนตลอดความยาว จึงทำให้แผ่นมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นในด้านกว้างติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

MFC760SS-25 (ลอนตะเข็บคู่)

แผ่นผนังและหลังคาเหล็ก MFC760SS-25 (ลอนตะเข็บคู่) สันลอนสูง 25 มม. ความกว้าง 760 มม. รูปลอนทันสมัย ท้องลอนกว้าง ติดตั้งง่าย รูปลอนหลังคาที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสวยงาม หมดปัญหาเรื่องการรั่วซึม สามารถทาบแผ่นต่อได้สนิท ด้วยกำลังวัสดุที่สูง และแข็งแรงกว่า ทำให้มีน้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้วางพาดแปได้ไกลและปลอดภัยกว่า

MFC760-25 (ลอนอกไก่)

แผ่นผนังและหลังคาเหล็ก MFC 760-25 หรือลอนอกไก่ สันลอนสูง 25 มม. ความกว้าง 760 มม. รูปลอนทันสมัย ท้องลอนกว้าง ติดตั้งง่าย เป็นรูปลอนหลังคาที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสวยงาม หมดปัญหาเรื่องการรั่วซึม สามารถทาบแผ่นต่อได้สนิท ด้วยกำลังวัสดุที่สูง และแข็งแรงกว่า ทำให้มีน้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้วางพาดแปได้ไกลและปลอดภัยกว่า

MFC760SS-24

แผ่นผนังและหลังคาเหล็ก MFC760SS-24 สันลอนสูง 24 มม.ความกว้าง 760 มม. มอก.1128-2535 ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความยาวของแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน สามารถต่อแผ่นได้ รอยต่อแผ่นแนบสนิท สวยงาม คงทน ไม่รั่ว สามารถติดฉนวนป้องกันความร้อน ลดเสียง ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

MFC760S-22

แผ่นผนังและหลังคาเหล็ก MFC760S-22 สันลอนสูง 22 มม. ความกว้าง 760 มม. มอก.1128-2535 เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 12 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน รวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด

MFC750S-38

แผ่นผนังและหลังคาเหล็ก MFC750S-38 สันลอนสูง 38 มม. ความกว้าง 750 มม. มอก.1128-2535 ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้ดี

MFC750SS-25

แผ่นผนังและหลังคาเหล็ก MFC750SS-25 สันลอนสูง 25 มม. ความกว้าง 750 มม. มอก.1128-2535 ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน สามารถต่อแผ่นได้ รอยต่อแผ่นแนบสนิท สวยงาม คงทน ไม่รั่ว สามารถติดฉนวนป้องกันความร้อน ลดเสียง ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

MFC750-25

MFC750-25 สันลอนสูง 25 มม.ความกว้าง 750 มม. ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน สามารถต่อแผ่นได้ รอยต่อแผ่นแนบสนิท สวยงาม คงทน ไม่รั่ว สามารถติดฉนวนป้องกันความร้อน ลดเสียง ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

MFC630-25

แผ่นผนังและหลังคาเหล็ก MFC630-25 สันลอนสูง 25 มม. ความกว้าง 630 มม. ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป (ไม่สามารถปั้มโค้งได้) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน สามารถต่อแผ่นได้ รอยต่อแผ่นแนบสนิท สวยงาม คงทน ไม่รั่ว สามารถติดฉนวนป้องกันความร้อน ลดเสียง ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว