Boltless

MFC750 BL-60

MFC750 BL-60 สันลอนสูง 60 มม.ความกว้าง 750 มม. มอก.1128-2535 ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้ดี เนื่องจากการติดตั้งไม่ได้ใช้สกรูยิ่งบนแผ่นหลังคา แต่ใช้ระบบขายึดกับแผ่น

MFC700 BL-39

MFC700 BL-39 สันลอนสูง 39 มม.ความกว้าง 700 มม. มอก.1128-2535 ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง ป้องกันการรั่วซึมของ น้ำฝนได้ดี เนื่องจากการติดตั้งไม่ได้ใช้สกรูยิ่งบนแผ่นหลังคา แต่ใช้ระบบยึดแผ่นแบบคลิปล็อค

MFC650 BL-110

MFC650 BL-110 สันลอนสูง 110 มม.ความกว้าง 650 มม. มอก.1128-2535 ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้ดี เนื่องจากการติดตั้งไม่ได้ใช้สกรูยิ่งบนแผ่นหลังคา แต่ใช้ระบบขายึดกับแผ่น