Decking

MFC Decking 75

MFC Decking 75 แผ่นพื้นเหล็กสำเร็จรูป สันลอนสูง 75 มม. ความกว้าง 890 มม.ไม่ต้องใช้ไม้แบบ เพราะแผ่นพื้นเหล็ก MFC Decking เป็นแบบหล่อ (formwork) ได้เลย ไม่ต้องเสริมเหล็กรับแรงดึง (เหล็กล่าง) เพราะแผ่นพื้นเหล็ก MFC Decking จะทำหน้าที่รับแรงดึง ลดการใช้นั่งร้าน ระบบแผ่นพื้นเหล็ก สามารถทนไฟได้สูงสุดถึง 3 ชม. (ขึ้นกับความหนารวมของระบบ)

MFC Decking 50

MFC Decking 50 แผ่นพื้นเหล็กสำเร็จรูป สันลอนสูง 50 มม. ความกว้าง 914 มม.ไม่ต้องใช้ไม้แบบ เพราะแผ่นพื้นเหล็ก MFC Decking เป็นแบบหล่อ (formwork) ได้เลย ไม่ต้องเสริมเหล็กรับแรงดึง (เหล็กล่าง) เพราะแผ่นพื้นเหล็ก MFC Decking จะทำหน้าที่รับแรงดึง ลดการใช้นั่งร้าน ระบบแผ่นพื้นเหล็ก สามารถทนไฟได้สูงสุดถึง 3 ชม. (ขึ้นกับความหนารวมของระบบ)