KlearSpan™

KlearSpan™ 700 (KS-700)

ความกว้างลอน 700 มม. ลดปัญหาการรั่วซึมของหลังคา ปราศจากโครงสร้างหลังคา ที่เป็นที่เก็บฝุ่นและสิ่งสกปรก และเป็นที่เกาะของนกและแมลง เป็นหลังคาช่วงกว้างพิเศษ (Large Span) แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม ประหยัดค่าบำรุงรักษา ประหยัดค่าก่อสร้างหลังคา ประกอบติดตั้งได้รวดเร็ว

KlearSpan™ 610 (KS-610)

ความกว้างลอน 610 มม. ลดปัญหาการรั่วซึมของหลังคา ปราศจากโครงสร้างหลังคา ที่เป็นที่เก็บฝุ่นและสิ่งสกปรก และเป็นที่เกาะของนกและแมลง เป็นหลังคาช่วงกว้างพิเศษ (Large Span) แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม ประหยัดค่าบำรุงรักษา ประหยัดค่าก่อสร้างหลังคา ประกอบติดตั้งได้รวดเร็ว