อุปกรณ์ประกอบ และครอบ Accessories & Flashing

อุปกรณ์ประกอบ

Accessories

ระบบหลังคา ผนัง เป็นการยึดแผ่นเข้ากับโครงสร้างแป ด้วยอุปกรณ์ยึดต่างๆ การเลือกนำไปใช้งานขึ้นอยู่กับระบบการติดตั้งแผ่น ซึ่งอุปกรณ์จะมีความสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยทำให้แผ่นหลังคาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ ดังนี้

  • ยึดแผ่นหลังคาเข้าด้วยกัน และทำหน้าที่ในการรับแรงกระทำ (Connector, Clip, Self-drilling screw, Tower support เป็นต้น )
  • ป้องกันน้ำฝนรั่วซึมเข้าในอาคาร (Turn up Tools, Filler strip)
  • สร้างความสวยงาม ทั้งจากแผ่นครอบ (Flashing) แผ่นบานเกล็ด (Louver) แผ่นปิดปลายลอน (End closer)
  • ให้แสงสว่างกับอาคาร จากแผ่นโปรงแสง (Skylight)
  • ทนทานป้องกันสนิม โดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม ที่ไม่ทำลายชั้นเคลือบแผ่นเหล็ก
  • ให้ความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ safety ต่างๆ

ครอบ

Flashing

1. Fascia Capping

2. Ridge Cover

3. Gable Flashing

4. Eave Flashing

5. Parapet Flashing

6. In Corner

7. Ex Corner

8. End Wall Flashing