แผ่นบานเกล็ด Louver

แผ่นบานเกล็ด

Louver

ติดตั้งเพื่อช่วยระบายอากาศภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เย็นสบาย และเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้อย่างดี


LOUVER TYPE L-304
(@ 190 mm.)


LOUVER TYPE L-457
(@ 300 mm.)


LOUVER TYPE L-609
(@ 400 mm.)