ระบบหลังคาเหล็กไร้โครง KlearSpan™

ระบบหลังคาเหล็กไร้โครง

KlearSpan™

บริษัท เอ็มเอฟซี สตีลคอนส์ จำกัด และบริษัท แมทฟอร์คอนส์ จำกัด เป็นผู้ผลิต บริการออกแบบ และติดตั้งหลังคาเหล็กไร้โครง KlearSpan™ สำหรับอาคารที่ต้องการหลังคาช่วงกว้างพิเศษ อย่างเช่น สร้างโกดัง, โรงงาน, สนามกีฬา, โรงเก็บเครื่องบิน (Hangar) อาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น

หลังคาเหล็กไร้โครง KlearSpan™ เป็นหลังคาเหล็กโค้ง หลังคาโค้ง และหลังคาไร้โครงสร้าง (Arch steel building) ก่อสร้างด้วยระบบ Seaming lock โดยใช้เทคโนโลยีในการออกแบบตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมจึงทำให้หลังคาโค้ง หลังคาไร้โครงสร้างนี้ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่ต้องการ สร้างอาคารที่มีหลังคาช่วงกว้างพิเศษ อีกทั้งแข็งแรง ทนทาน สวยงาม และใช้เวลาก่อสร้างรวดเร็ว

  • ลดปัญหาการรั่วซึมของหลังคา
  • ปราศจากโครงสร้างหลังคา ที่เป็นที่เก็บฝุ่นและสิ่งสกปรก และเป็นที่เกาะของนกและแมลง
  • เป็นหลังคาช่วงกว้างพิเศษ (Large Span)
  • แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม ประหยัดค่าบำรุงรักษา
  • ประหยัดค่าก่อสร้างหลังคา
  • ประกอบติดตั้งได้รวดเร็ว