KlearSpan™ 610 (KS-610)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ความกว้างลอน 610 มม.
  • ลดปัญหาการรั่วซึมของหลังคา
  • ปราศจากโครงสร้างหลังคา ที่เป็นที่เก็บฝุ่นและสิ่งสกปรก และเป็นที่เกาะของนกและแมลง
  • เป็นหลังคาช่วงกว้างพิเศษ (Large Span)
  • แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม ประหยัดค่าบำรุงรักษา
  • ประหยัดค่าก่อสร้างหลังคา
  • ประกอบติดตั้งได้รวดเร็ว

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์