หลังคาบุฉนวนกันความร้อน (PU Sandwich Roofing)

หลังคาบุฉนวนกันความร้อน

PU Sandwich Roofing

คุณสมบัติของ PU FOAM

  • ป้องกันเสียงจากภายนอกได้ดี โดยเฉพาะบริเวณเครื่องบินบินผ่านสามารถ ลดเสียงได้ 20 db - 40 db ขึ้นอยู่กับลักษณะอาคารและการเลือกใช้
  • ป้องกันความร้อนได้ดี สามารถลดความร้อนของหลังคาได้ 15 องศา - 35 องศา
  • PU FOAM ฉีดติดแผ่นเป็นเนื้อเดียวกันเต็มสันลอนทั่วแผ่นหลังคาโดยไม่มีช่องว่าง ป้องกันการเกิดสนิม การกลั่นตัว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
  • PU FOAM ที่ใช้ผสมสาร Fire Retardant มีคุณสมบัติ Self - Extinguishingทนต่อ กรด ด่าง ความชื้น ได้ดี และไม่ซับน้ำ ปลอดภัยจากมด มอด ปลวก และแมลงต่างๆ

ฉนวนใยแก้ว

ฉนวน PE

ฉนวน PU

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติฉนวนกันความร้อน