MFC630-25

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • สันลอนสูง 25 มม. ความกว้าง 630 มม.
  • ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป (ไม่สามารถปั้มโค้งได้) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน
  • สามารถต่อแผ่นได้ รอยต่อแผ่นแนบสนิท สวยงาม คงทน ไม่รั่ว
  • สามารถติดฉนวนป้องกันความร้อน ลดเสียง ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์


ผลงาน