MFC750-25

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • สันลอนสูง 25 มม.ความกว้าง 750 มม.
  • ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน
  • สามารถต่อแผ่นได้ รอยต่อแผ่นแนบสนิท สวยงาม คงทน ไม่รั่ว
  • สามารถติดฉนวนป้องกันความร้อน ลดเสียง ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

รัศมีการดัดโค้ง

  • หลังคาโค้งธรรมชาติ (Sprung Curved Roofing) รัศมีความโค้งต่ำสุด 40 เมตร
  • หลังคาปั้มโค้ง (Crimp Curved Roofing) รัศมีปั้มโค้งต่ำสุด 0.25 เมตร

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์


ผลงาน