MFC750S-38

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • สันลอนสูง 38 มม. ความกว้าง 750 มม.
  • มอก.1128-2535
  • ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง
  • ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้ดี เนื่องจากการติดตั้งไม่ได้ใช้สกรูยิ่งบนแผ่นหลังคาแต่ใช้ระบบขายึดกับแผ่น
  • สามารถต่อแผ่นได้/รอยต่อแผ่นแนบสนิท/สวยงาม คงทนไม่รั่ว
  • สามารถติดฉนวนป้องกันความร้อน ลดเสียง ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

รัศมีการดัดโค้ง

  • หลังคาโค้งธรรมชาติ (Sprung Curved Roofing) รัศมีความโค้งต่ำสุด 50 เมตร
  • หลังคาปั้มโค้ง (Crimp Curved Roofing) รัศมีปั้มโค้งต่ำสุด 0.30 เมตร

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์


ผลงาน