MFC760S-22

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • สันลอนสูง 22 มม. ความกว้าง 760 มม.
  • มอก.1128-2535
  • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 12 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน รวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด
  • บริเวณซ้อนทับของลอนหลังคา (Side – Lap) มีร่องดักน้ำ และคิ้วกันน้ำย้อนตลอดความยาวแผ่น ซึ่งช่วยป้องกันการดูดน้ำโดยสูญญากาศ (VACUUM) และป้องกันการรั่วซึม
  • ข้างลอนตัวเมียที่ถูกประกบปลายแผ่นวางบนแป ทำให้มีความแข็งแรงในแนวซ้อนทับของลอนหลังคา
  • สามารถดัดโค้งตามโครงสร้างได้ทั้งแบบคว่ำและแบบหงาย

รัศมีการดัดโค้ง

  • หลังคาโค้งธรรมชาติ (Sprung Curved Roofing) รัศมีความโค้งต่ำสุด 30 เมตร
  • หลังคาปั้มโค้ง (Crimp Curved Roofing) รัศมีปั้มโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 0.20 เมตร แบบหงายต่ำสุด 0.20 เมตร

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์


ผลงาน