MFC850-4

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • สันลอนสูง 4 มม. ความกว้าง 850 มม.
  • ลักษณะเป็นลอนตื้นมีลอนตลอดความยาว จึงทำให้แผ่นมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นในด้านกว้าง
  • ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
  • นิยมใช้ในงานผนัง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์


ผลงาน