MFC700 BL-39

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • สันลอนสูง 39 มม.ความกว้าง 700 มม.
  • มอก.1128-2535
  • ลอนนี้เหมาะสำหรับหลังคาที่มีความลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง
  • ป้องกันการรั่วซึมของ น้ำฝนได้ดี เนื่องจากการติดตั้งไม่ได้ใช้สกรูยิ่งบนแผ่นหลังคา แต่ใช้ระบบยึดแผ่นแบบคลิปล็อค
  • สามารถต่อแผ่นได้ รอยต่อแผ่นแนบสนิท สวยงาม คงทน ไม่รั่ว
  • สามารถติดฉนวนป้องกันความร้อน ลดเสียง ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

รัศมีการดัดโค้ง

  • หลังคาโค้งธรรมชาติ (Sprung Curved Roofing) แบบคว่ำต่ำสุดรัศมีความโค้ง ต่ำสุด 60 เมตร
  • หลังคาปั้มโค้ง (Crimp Curved Roofing) รัศมีปั้มโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 0.50 เมตรแบบหงายต่ำสุด 0.60 เมตร

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์


ผลงาน