แปเหล็กกำลังสูง Purlin

แปเหล็กกำลังสูง

Purlin

C-PURLIN / Z-PURLIN
แปเหล็กตัว C / แปเหล็กตัว Z

 • รับแรงได้ดีกว่าถึง 2 เท่า เพราะเป็นแปเหล็กกำลังสูงกว่าเหล็กทั่วไป
 • ออกแบบได้มีประสิทธิภาพกว่า สามารถพาดโครงสร้างได้ไกลถึง 18 เมตร พาดแปได้ท้ัง ช่วงเดี่ยวและพาดต่อเนื่อง
 • ปลอดภัย ติดตั้งรวดเร็ว ด้วยระบบยึดแบบ Bolt & Nut
 • ลดต้นทุน เพราะลดแรงงาน ติดตั้งง่ายไม่ต้องเชื่อม และลดน้ำหนักโครงสร้าง
 • หน้างานสะอาดเรียบร้อย เพราะไม่ต้องทาสีที่หน้างาน ไม่มีสะเก็ดเชื่อม
 • สามารถผลิตรีดขึ้นรูปได้ตามความยาวที่ต้องการ
 • ทนทานเพราะเคลือบป้องกันสนิม ทำให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนาน
 • มีหน้าตัด 2 ชนิด คือ Z-section และ C-Section
 • ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ความแข็งแรง เหล็ก G550/G500/G450 เคลือบผิว เหล็กด้วย Superdyma และ Galvanized
 • ติดตั้งด้วย Bolt & Nut และยึดระหว่างแป ด้วย Bracing
 • แปเหล็กและเคร่าเหล็ก ตัว C, ตัว Z (Purlin)
 • แปโมเนียร์ แปกัลป์วาไนซ์ C Line

ระยะการต่อทาบ (Lap Lengths)

ค่าต่างๆ ของการคำนวณออกแบบสำหรับเกณฑ์กำลัง (Strength) และสำหรับเกณฑ์ สมรรถนะการใช้งานของหลังคา (Serviceability) ที่แสดงสอดคล้องกับมาตรฐาน AZ/NZS4600:1996 Cold-formed Steel Structural และมาตรฐาน AS/NZS Supplement 1:1998 Cold-formed Steel Structures Commentary

การเปรียบเทียบ แปเหล็กกล้ากำลังสูง รูปตัว C และตัว Z กับแปเหล็กทั่วไป สำหรับช่วง Span