บริการ

บริการของเรา

OUR SERVICE

A Complete Building Solution

Slider

MFC CONSTRUCTION

โซลูชั่นการก่อสร้างอาคาร

A Complete Building Solution
โซลูชั่นการก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบ

บริษัท เอ็มเอฟซี สตีลคอน จํากัด มีประสบการณ์และความชํานาญ ในการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งครบวงจร ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความชํานาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งด้านอาคารเชิงพานิชย์ (Commercial Building) อาคารด้านอุตสาหกรรม (Industrial Building) อาคารเหล็กสําเร็จรูป (Pre-Engineering Building) อาคาร บ้าน ที่พักอาศัย (Residential Building) อื่นๆ ทั่วประเทศ

One Stop Services Center
จุดศูนย์รวมบริการแบบครบวงจร

ทุกเรื่องครบ จบในที่เดียว (One Stop Service) เอ็มเอฟซี ยังได้ชื่อว่าเป็นจุดศูนย์รวมบริการแบบครบวงจร เพราะกลุ่มบริษัทมีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ซัพพลายวัสดุที่เป็นวัตถุดิบ (Raw material) ในการผลิต จนถึงการผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูป (Finished Product) รวมทั้งบริการด้านการ ออกแบบ วัดหน้างาน ผลิต ขนส่ง และติดตั้ง ด้วยทีมงานคุณภาพมืออาชีพ

การออกแบบ / Design

การเขียนแบบ ถอดแบบ / Drawing

รายละเอียดงาน งบประมาณ /
Detailing & Estimating

การก่อสร้าง / Construction

การผลิต รวมทั้งการขนส่ง /
Production & Delivery

การรับประกัน / Warranty