Re-Roof

บอกลาหลังคารั่วซึมและเก่าโทรม เปลี่ยนหลังคาทั้งผืน (Re-Roof) ให้หลังคากลับมาสวยเหมือนใหม่

หากหลังคามีสภาพเก่ามากแล้ว มีอายุ 20 ปีขึ้นไป การแก้ปัญหาเฉพาะจุดอาจไม่สามารถหยุดปัญหาระยะยาวได้ เพราะอีกไม่นานจุดรั่วใหม่ๆ จะโผล่มาให้เห็นอีกเรื่อยๆ จำเป็นต้องรื้อเปลี่ยนใหม่ทั้งผืนหรืออีกวิธียอดนิยมในยุคนี้ คือ เปลี่ยนหลังคาทั้งผืน (Re-Roof)